euzü besmele

euzü besmele

Allah’ın rahmetinden kovulup uzaklaştırılan şeytan(ın şerrin)den Allah’a sığınırım.” ve “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla başlarım.” anlamına gelen “Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racîm”, “Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.” cümlelerinin kısaltılmış biçimi.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir