Eş’arilik

Eş’arilik

Ebu’l-Hasan el-Eş’ari (ö.324/935)’nin, inanca ait konularda ayet ve hadislerden çıkardığı görüşleri kabul edenlerin bağlı olduğu itikadi mezhep.

Eş’arilik, Mutezile mezhebine tepki olarak doğmuştur. Sünni kelam ekollerinin en önemli temsilcilerindendir. Bu ekol ilk önce Irak ve Suriye’de daha sonra da Nizamiye Medreseleri sayesinde geniş bir alana yayılmıştır.

Eş’ariliğin temel görüşleri şunlardır:

1. Allah’ın birliği, sıfatları ve isimleri konusunda ayet ve hadisler esastır.

2. Cennetlikler ahirette Allah’ı göreceklerdir.

3. Kur’an Allah’ın sözüdür ve yaratılmış değildir.

4. Kulun iyiliğine olan şeyleri yaratmak Allah için zorunlu değildir.

5. Büyük günah işleyen günahı helal saymadıkça dinden çıkmaz.

6. Allah’ın zati ve subuti sıfatları vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.