emanet

emanet

1. Güven verme, karşılıklı güven üzerine yapılan anlaşma.

“Ey iman edenler! Allah’a ve resulüne ihanet etmeyin; emanetlerinize de ihanet etmeyin…” (Kur’an-ı Kerim 8/27)

2. Korumak için güvenilen birine veya bir yere bırakılan eşya.

“Münafığın alameti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz ve emanete hıyanet eder.” (Hadis)

3. “Eminlik, güvenilirlik” anlamında peygamberlerin en önemli niteliklerinden birisi. Peygamberler her zaman ve her yerde güvenilir olup kutsal görevlerini yerine getirmede emanet üzere davranmışlardır. Hem insanların emanetlerini hem de Allah’ın emaneti olan vahyi gereği gibi korumuşlar ve insanlara gerektiği gibi ulaştırmışlardır.

4. Akıl ve özgürlük, insana verilen dileme, isteme gücü; irade.

“Emaneti olmayanın dini yoktur.” (Hadis)

5. Allah’ın, kullarına peygamberler aracılığıyla göndermiş olduğu dinî yükümlülükler, sorumluluklar.

“Biz, emaneti göklere, yere ve dağlara vermeyi teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler. Nihayet onu insan yüklendi…” (Kur'an-ı Kerim 33/72)

6. Yönetimde ehliyet ve yetki.

“Allah, emanetleri layık olana vermenizi emreder.” (Kur'an-ı Kerim 4/58)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.