elli dört farz

elli dört farz

Müslümanlara inanç, ibadet ve ahlak konusunda İslam’ın temel prensiplerinin öğrenimini kolaylaştırmak amacıyla İslam âlimlerinin Kur'an-ı Kerim’den ve sünnetten çıkarmış oldukları bazı emir ve yasaklar.

Türk kültüründe elli dört farz olarak bilinen dinî emir ve yasaklar şunlardır:

1. Allahuteala’nın var ve bir olduğuna inanmak. 2. Helal yemek ve içmek. 3. Abdest almak. 4. Beş vakit namaz kılmak. 5. Cünüplükten yıkanmak. 6. Rızkı yaratanın Allahuteala olduğuna inanmak. 7. Helal ve temiz elbise giymek. 8. Allah’a tevekkül etmek. 9. Kanaatkâr olmak. 10. Verdiği nimetlerin karşılığında, Allahuteala’ya şükretmek. 11. Allah’ın verdiği hükme (kazaya) razı olmak. 12. Allah’tan gelen belalara sabretmek. 13. Günahlardan tevbe etmek. 14. Allah rızası için ibadet etmek. 15. Şeytanı düşman bilmek. 16. Kur’an-ı Kerim’in hükmüne razı olmak. 17. Ölümün gerçekleşeceğine inanmak. 18. Allah’ın dostlarına dost, düş- manlarına düşman olmak. 19. Anaya ve babaya iyilik etmek. 20. İyiliği emredip kötülükleri yasaklamak. 21. Akrabayı ziyaret etmek. 22. Emanete hıyanet etmemek. 23. Daima Allah’ın gazabından korkup şımarıklığı ve azgınlığı terk etmek. 24. Allah’a ve Resulüne itaat etmek. 25. Günahtan kaçıp ibadetlerle meşgul olmak. 26. Yöneticilere itaat etmek. 27. Âleme ibret nazarıyla bakmak. 28. Allahuteala’nın varlığını tefekkür etmek. 29. Dilini, her türlü kötü sözden korumak. 30. Kalbini temiz tutmak. 31. Hiçbir kimseyle alay etmemek. 32. Harama bakmamak. 33. Sözüne sadık olmak. 34. Kulağını kötü şeyleri dinlemekten korumak. 35. İlim öğrenmek. 36. Tartı ve ölçü âletlerinde hile yapmamak. 37. Allah’ın azabından emin olmayıp daima korkmak. 38. Zekât vermek ve yardım etmek. 39. Allah’ın rahmetinden ümit kesmemek. 40. Nefsinin isteklerine tâbi olmamak. 41. Allah rızası için (fakirlere) yemek yedirmek. 42. Yeterli miktarda rızık kazanmak için çalışmak. 43. Malının ve gelir getiren her türlü kazancının zekâtını vermek. 44. Hayız veya loğusa olan eşiyle cinsel ilişkide bulunmamak. 45. Kalbini günahlardan temizlemek. 46. Kibirli olmaktan sakınmak. 47. Rüşt çağına ulaşmamış yetimin malını korumak. 48. Lutilikten ve her türlü cinsel sapıklıktan uzak durmak. 49. Beş vakit namazı vaktinde kı- lıp kazaya bırakmamak. 50. Haksız yere kimsenin malını yememek. 51. Allahuteala’ya şirk koşmamak. 52. Zinadan kaçınmak. 53. Şarabı ve alkollü içkileri iç- memek. 54. Gereksiz ve yalan yere yemin etmemek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.