dua

dua

1. Çağırma, seslenme.

“Peygamberin duasını aranızda herhangi birinizin diğerini çağırması ile bir tutmayın…” (Kur’an-ı Kerim 24/63)

2. Yalvarma, yakarma.

“Orada Zekeriya, Rabb’ine dua etmiş: ‘Rabbim, demişti, bana katından temiz bir nesil ver. Sen duayı işitensin.” (Kur’an- Kerim 3/38)

3. İbadet.

“Müminler, Allah ile beraber başka bir tanrıya dua etmezler. Hiçbir kimseyi haksız yere öldürmezler ve zina da yapmazlar.” (Kur’an-ı Kerim 25/68)

4. Dileme, yardım isteğinde bulunma.

“Dua, ibadetlerin özüdür.” (Hadis)

5. İbadet ve yakarma amacıyla okunan dinî metin.

“Kim abdest aldıktan sonra: ‘Allah’tan başka ilah yoktur. O tektir ve ortağı yoktur. Mülk ve hamt yalnızca ona aittir ve onun her şeye gücü yeter.’ anlamına gelen ‘La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Lehülmülkü velehülhamdü ve hüve ala külli şey’in kadir.’ duasını kıbleye yönelerek okursa onun için cennetin kapıları açılır.” (Hadis)

6. İnsanın, Allah’ın yüceliği ve büyüklüğü karşısında kendi zayıflığını kavrayıp ona yalvarması, şükretmesi, onu övmesi ve Allah’la her an beraber olduğunun bir göstergesi olarak onunla iletişim kurma eylemi. Kul duayı ya bir hayrın, iyiliğin ve nimetin kendisine verilmesi için ya bir bela ve kötülüğün, üstünden veya bulunduğu ortamdan kaldırılıp yok edilmesi için ya da Allah’a karşı bir ibadet, sevgi ve saygı ifadesi olarak yapar. Bütün insanlar için hayırlı şeyler istemek İslam dininde övülen bir davranıştır. İslam dini, insanın isteklerini Allah’a sunmadan önce dileğinin yerine getirilmesi için çalışıp gayret göstermesini ister.

“Kullarım, beni sana sordukları zaman (de ki): Şüphesiz Ben onlara çok yakınım. Bana dua ettikleri zaman dualarını kabul ederim.” (Kur’an-ı Kerim 2/186)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.