Caferîlik

Caferî

Şiiliğin bir kolu olan Caferîlik’e bağlı kimse.

Caferîlik

İnanışta, ibadetlerde ve insani ilişkilerde Cafer es-Sadık’ın (ö. 148/765) görüşlerine dayanan bir Şii mezhebi. Bu mezhebe “İmamiye” adı da verilmiştir. Cafer b. Muhammed b. Ali b. Hüseyin’in kurmuş olduğu bir mezheptir.

İmam Cafer es-Sadık ömrü- nü İslam’ı savunmak ve esaslarını yaymakla geçirmiştir. Emeviler döneminde kendini ilmî çalışmalara, tartış- malara ve ders öğretmeye vermiştir. İmam Sadık, dinî meseleleri çözümlerken diğer İslam mezheplerinin imamları gibi birinci derecede Kur’an-ı Kerim ve sünneti esas almıştır. Caferîler on iki imamı günahsız kabul ederler.

Bu, onları diğer mezheplerden ayıran en önemli özelliklerinden biridir. Onlara göre sünnet; peygamber olsun, imam olsun masum kimsenin söz ve fiiline denir. Meşhur dört mezhep ile Şia’nın Caferiye kolunun kurucusu Cafer esSadık’ın görüşleri arasında birçok konuda yakınlık vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.