Buruc suresi

Buruc suresi

Kur’an-ı Kerim’in seksen beşinci suresidir.

Mekke’de inmiştir. Yirmi iki ayettir. Adını, birinci ayette geçen ve “burçlar” anlamına gelen “buruc” kelimesinden almıştır. Surede, imanları dolayısıyla ateş dolu hendeklere atılan müminlerden ve onları ateşe atan “Ashabıuhdud” denilen zalim kimselerden bahsedilir. Ayrıca imanın gereği olan salih amelleri çokça yapmaktan ve ahiret hâllerinden bahsedilir.

Mazlumlara Allah’ın yardımının gerçekleşeceği vurgulanır. Allah’ın mutlak anlamda yaratıcı olduğu ve her şeyin onun dilemesiyle meydana geldiği belirtilir.

Bu çerçevede, azgın ve zorba Firavun’un askerleriyle beraber kötülük ve taşkınlıkları nedeniyle yok edilişleri açık bir şekilde haber verilir. Kur’an-ı Kerim’in yüceliğini ve bu kitabın ‘Allah katında korunan levhalar’da yazılı olduğunu bildiren ayetlerle sure son bulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.