beyan

beyan

1.Bir şeyin açıklığa kavuş- ması, anlatma, bir şeyi delil getirerek ispatlama, açık söyleme, bildirme, anla- şılır bir dille açıklama.

2. İslam dininin birinci kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’in açıklanması. Beyan ifadesi, Kur’an-ı Kerim için kullanılan bir sıfattır. Ayrıca Kur’an-ı Kerim’deki bazı kapalılıkları açıklayan sünnet için de beyan terimi kullanılır. Buna göre Hz. Muhammed’in peygamberlik görevi, kendisine indirilen Kur’an-ı Kerim’i halka ulaştırmak hem de Kur’an-ı Kerim’i beyan etmektir.

“(Ey Muhammed) Kur’an-ı Kerim’i (unutmamak amacıyla) hızlı hızlı okumaya çalışma, onu senin kalbinde toplamak ve sana okumak bize aittir. O hâlde sana Kur’an okuduğumuz zaman onun okunuşunu izle, onun beyanı bize düşer.” (Kur’an-ı Kerim 75/16-19)

3. Kur’an-ı Kerim’in adlarından biri.

“Bu (Kur’an) insanlar için bir beyan, Allah’ın emir ve yasaklarına uygun davranışlar gösterenlere hidayet ve öğüttür.” (Kur’an-ı Kerim 3/138)

4. İnsanları etkileyecek şekilde söz ve şiir söyleme.

“Bazı beyanlarda büyüleyici bir etki vardır.” (Hadis)

5. Belagat ilminin, teşbih, istiare, mecaz ve kinaye gibi bölümlerini öğreten kısmı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.