batıl

batıl

1. Yok olup giden, gerçek ve doğru olmayan, esassız, boş şey, boşa giden, hükümsüz, gerçeğe aykırı, hikmetsiz, temelsiz, devamsız.

“Mallarınızı, aranızda batıl (sebepler) ile yemeyin…” (Kur’an-ı Kerim 2/188)

2. Allah’ın peygamberleri aracılığıyla bildirmiş olduğu dine uymayan her türlü inanç, fikir, duygu, kanaat, tutum, davranış.

“Ey kitap ehli! Niçin hakkı batılla karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz?” (Kur’an-ı Kerim 3/71) 3. Kur’an-ı Kerim’de, geçersiz sayılan amel ve ibadet, çirkin, faydasız ve gayesiz iş, Allah’ın dışında ilah diye tapınılan put, gerçeği örten perde, ger- çek bilgiye dayanmayan delil, küfür, haksızlık.“De ki: Hak geldi, batıl yok oldu. Batıl zaten yok olmaya mahkûmdur.” (Kur’an-ı Kerim 17/81)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.