basiret

basiret

1. Görme, idrak etme, kavrama, bir şeyin iç yüzünü bilme, sezgi, gerçeği kavrama, akıl, zekâ, bilinç, duyarlılık.

2. Hakikati fark etme, doğru yolu tanıma, gerçeği yanlıştan ayırma yeteneği.

“İmanı olmayanın basireti yoktur.” (İ. H. Bursevi)

3. Allah’a bilinçli bir biçimde kul olmanın bir sonucu olarak elde edilen hak ile batılı, doğ- ru ile yanlışı, iyi ile kötüyü birbirinden ayırma gücü.

“De ki: Budur benim yolum. Basiretle hepinizi Allah’a çağı- rıyorum.” (Kur’an-ı Kerim 12/108)

4. Bir müminin Allah’ın ayetleri, Hz. Peygamber’in sünneti, sahabelerin örnekliği, dini ve akli deliller ışığında kendini, insanları, dünyayı ve ahireti gereği gibi tanıması, hayatının her alanında yalnızca Allah’ın rızasını gözeterek amel edip kalbini, zihnini, elini, gözünü ve tüm organlarını kontrol altında tutup hayatı vahiyle anlamlandırması.İnanç ve ibadette ihlaslı olma, yalnızca Allah’a itaat edip günahları terk etme, İslam’ı en iyi şekilde bilme, topluma Kur’an-ı Kerim ile öğüt verip onları her türlü kötülüğe karşı uyarma.

“De ki: ‘İnsanları çağırdığım dosdoğru 34 Allah yolu budur. Ben bu yola benimle olanlarla beraber basiretle çağırıyorum. Allah’ı tespih ederim ve ben (hiç- bir zaman) müşriklerden olmadım.” (Kur’an-ı Kerim 12/108)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.