Bahai ve Bahailik

Bahai

İran’da Bahaullah Mirza Hüseyin Ali Nuri (1817-1892) tarafından kurulan Bahai Mezhebi’ne bağlı kişi.

Bahailik

XIX. yüzyılın ikinci yarı- sında İran’da Bahaullah Mirza Hüseyin Ali Nuri (1817-1892) tarafından kurulan mezhep. Bab lakabıyla tanınan Mirza Ali Muhammed, 1844 yılı mayıs ayında insanlığa yeni bir haber getirdi- ğini bildirip Babilik Mezhebi’ni kurmuştur.

Mirza Ali Muhammed, okuduğu medresede kapı önünde oturmayı alışkanlık hâline getirdiği için kendisine kapı anlamına gelen “Bab” adı verilmiştir. Bahailiğin diğer adı olan Babilik, bu “bab” sözcüğünden türetilmiştir. Kendilerine özgü inanışları, teşkilatları ve “Kitabunnur” dedikleri bir de kutsal kitapları vardır. Bu kitaba iman eden Bahailer Kur’an-ı Kerim’in hükümlerinin kaldırıldığını iddia ederler.

Peygamber olarak da Mirza Ali Muhammed’e inanırlar. Bahailere göre her harfin ve sayının bir değeri vardır ve on dokuz sayısı kutsaldır.

Kıbleleri Bahaullah’ın Akka’daki kabridir. Hac için Bab’ın Şiraz’daki evi ve Bahaullah’ın Bağdat’taki evini ziyaret ederler.

Yılda on dokuz gün olarak tuttukları oruç yalnızca perhizden ibarettir. Tenasüh yani ruh göçü inancına sahiptirler. Bahailiğin genel merkezi, İsrail’in Hayfa kentidir. Günümüzde Bahailer, Batı Avrupa, Amerika ve Kıbrıs’ta küçük cemaatler hâlinde yaşamaktadırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.