ayet

ayet

1. İz, belirti, nişan, eser, açık alamet, işaret, delil, kesin kanıt, ibret.

2. Allah’ın varlığına ve birliğine işaret eden her şey.

“Göklerin ve yerin yaratı- lışında ve gece ile gündüzün art arda gelişinde, akıl sahipleri için ayetler vardır.” (Kur’an-ı Kerim 3/190)

3. Peygamberlerin Allah tarafından gönderildiğini ortaya koyan mucizeler.

“Allah’ın izni olmadan peygamber de olsa bir ayet getiremez…” (Kur’an-ı Kerim 40/78)

4. Surelerin içinde yer alan, başından ve sonundan özel işaretlerle ayrılan bir veya birkaç cümleden oluşan ilahî söz.

Birçok cümleden oluşan uzun ayetler olduğu gibi harf ve kelimelerden oluşan kısa ayetler de vardır. Örneğin “Elif, Lam, Mim”, “Elif, Lam, Sad” harfleriyle “er-Rahman” kelimesi birer ayettir. Kur’an-ı Kerim’deki ayetlerin 28 sayısı yaklaşık olarak 6666 olarak bilinir.

Bazı bilginlerin, sure başlarındaki harfleri (Elif-Lâm-Mîm gibi), sure başlarındaki besmeleleri, bazı uzun ayetleri iki veya daha fazla ayet saymaları, Kur’an-ı Kerim’in toplam ayet sayısı ile ilgili farklı rakamların söylenmesine neden olmuştur.

Farklı rakamların söylenmesi Kur’an-ı Kerim’de bir fazlalık veya eksiklik olduğunu göstermez. Çünkü Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamber’e indiği şekliyle bir harfi bile değişmeden fazlalık ve eksikliğe uğramadan- günümüze kadar gelmiştir.

“Allah, ayetlerini iletmek, onları arındırmak ve onlara Kitabı ve hikmeti öğretmek için içlerinden bir elçi göndererek müminlere lütufta bulunmuştur; hâlbuki daha önce apaçık bir sapıklık içerisinde bulunuyorlardı.” (Kur’an-ı Kerim 3/164)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.