Adnan

Adnan:

Arapların iki ana kolundan birini teşkil eden ve Hz. Peygamber’in soyunun da bağlı olduğu Adnanilerin atası. Adnan, İsmail Peygamber’in torunlarındandır. Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. MÖ 604-561 yılları arasında yaşamış olan Buhtunnasr zamanında yaşadığı söylenir.

Adnan’dan Hz. Peygamber’e kadar uzanan ve Hz. Muhammed tarafından da kabul edilen Adnanilerin soy kütüğü şöyledir:

Adnan-Mead- Nizar- Mudar- İlyas- Müdrike- Huzeyme- KinaneNadr- Malik- Fihr (Kureyş)- GalibLüey- Ka’b- Mürre- Kilab- KusayrAbdümenaf- Haşim- Şeybe (Abdülmuttalip)- Abdullah-Hz. Muhammed.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.