Zülkarneyn

Zülkarneyn Kur’an-ı Kerim’de adı geçen fakat peygamber mi yoksa veli mi olduğu açıkça bilinmeyen kişi. Kehf Suresi’nde, Zülkarneyn’den iyilik ve adaletle ülkesini yöneten bir fatih olarak bahsedilir. Kendisine ilim ve hikmet verilmiştir. Dünyanın doğusuna ve batısına egemen olduğu için “her iki tarafa hâkim olan” anlamına “Zülkarneyn” denilmiştir. Esas ismi konusunda değişik görüşler vardır. Birçok kişi onun Büyük İskender (M.Ö. 356-323) olduğunu söylese de Büyük İskender ile Zülkarneyn’in nitelikleri birbirine benzemez. Çünkü, kaynakların verdiği bilgilere göre Zülkarneyn, inançlı bir Müslüman; Büyük İskender’in ise birçok tanrıya inanan bir putperest olduğu tarih kitaplarında anlatılmıştır. Zülkarneyn, İslami kaynaklara göre bilgili, kültürlü, dünya coğrafyasını iyi bilen, ilahî yardım alan, zalimlere karşı çıkan, adaletli, ahlaklı, zayıfları koruyan ve ahiret gününe iman eden bir komutandır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.