Samiri

Samiri Hz. Musa döneminde yaşamış ve Musa Peygamber Allah’tan vahiy almak için toplumundan ayrıldı- ğında İsrailoğulları’na altından buzağı heykeli yapıp buna tapmaya çağıran put ustası. Hz. Musa, Tur Dağında Allah’tan vahiy almaya gittiği bir sırada onun kavminden ayrılışını fırsat bilen Samiri, altından bir buzağı heykeli yapmıştır. Daha sonra da insanları bu buzağı heykeline tapmaya çağırmıştır. Samiri, İsrailoğulları’nın ve Musa Peygamber’in gerçek ilahının bu olduğunu ve Hz. Musa’nın bu ilahı aramaya gitti- ği yalanını söyleyerek oradakilerin çoğunun tapınmasını sağlamıştır. Hz. Musa döndükten sonra İsrailoğulları yaptıkları hatayı anlamışlardır. Hz. Musa da kavminin arasında puta tapınma âdetini çıkaran Samiri’yi lanetlemiş ve kovmuştur. Bundan sonra Samiri de ölünceye kadar yalnız yaşamak zorunda kalmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.