Ayşe (Hz. Ayşe)

Hz. Ayşe Hz. Peygamber’in eşi.

Hz. Ayşe (ö. 58/678) Hz. Ebubekir’in kızıdır. Annesi Ümmü Ruman bint. Amir’dir. Hz. Peygamber’le hicretten önce nişanlanmış; hicretten sonra on sekiz yaşında iken Medine’de düğünleri yapılmıştır.

Hz. Ayşe, Hz. Muhammed ile evlendikten sonra ‘müminlerin annesi’ unvanını alarak üstün bir konuma kavuşmuştur. Hz. Peygamber’den Kur’an-ı Kerim’in iniş süreci ile ilgili bilgileri, kendisinde kapalılık bulunan ayetlerin açıklamasını, Hz. Peygamber’in Kur’an-ı Kerim’i tefsir etmesini, onun vermiş olduğu fetvaları, hadislerini ve davranışlarını öğrenmek suretiyle tefsir, hadis, fıkıh alanlarında büyük bir bilgi birikimine sahip olmuştur.

Hz. Peygamber’den iki bin iki yüz on hadis rivayet ederek ‘muksirun’ denilen ‘çok hadis rivayet eden sahabeler’ grubuna girmiştir. Sahabenin en âlimlerinden olduğu söylenmiştir. Ayrıca tıp ve edebiyat alanlarında da uzman olduğu rivayet edilmiştir.

Hz. Peygamber’le beraber Müslümanların yaptığı birçok savaşa katılıp yaralılara yardım etmiştir. Hz. Hatice’den sonra Hz. Muhammed’in en çok sevdiği eşinin Hz. Ayşe olduğu söylenmiştir. Cömertliği ve fakirlere yardım etmesiyle ün kazanmıştır. Hz. Ayşe, Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer dönemlerinde siyasi olaylara katılmamıştır. Hz. Osman’ın katillerinin bulunması çerçevesinde Hz. Ali’nin halifeliği sırasında ona karşı ‘Cemel Savaşı’nı yapmış ve bu hareketinden pişman olmuştur.

Daha sonraları, siyasi olaylardan uzaklaşarak hayatını ilim ve ibadetle geçirmiştir. 678 yılında Medine’de vefat etmiş ve Baki mezarlığına defnedilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.