Elbise, ayakkabı giyme ve çıkarma şekilleri

Elbise, ayakkabı, don ve benzerleri olan giysileri giymekte sağ kollardan ve sağ paçalardan işe başlamak ve önce solu, sonra sağı çıkarmak müstahabdır.

Göze sürme çekmek, misvak (özel dış fırçası) kullanmak, tırnak­ları kesmek, bıyıkları kısaltmak, koltuk altını yolmak, başı traş etmek, namazdan çıkışta selâm vermek, mescide girmek, heladan çıkmak, abdest almak, gusletmek, yemek-içmek, musafaha etmek, Hacer-i Esved’e d sürmek, bir insandan bir şey almak ve ona vermek ve bunlara benzer işleri yapmak da sağ (el veya ayak) ile olur.

Bu işlerin zıddı da sol ile yapılır.

  •  Hazreti Aişe’nin (Radıyallahu Anha) şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in bütün işlerinde -temizlenme­sinde ve taranmasında- sağ ile iş yapmak onun hoşuna giderdi“[14]
  • Hazreti Aişe’den (Radıyallahu Anha) sahih bir isnadla rivayet edildi­ğine göre, şöyle demiştir: “Resûlüllah Sallallahu aleyhi ve Sellem’in sağ eli, temiz işleri ve yemeği içindi. Sol eli de, istincası (tuvalet temizliği) ve bedene eziyet veren (sümkürmek gibi) şeyler içindi.“[15]
  • Hazreti Hafsa’dan (Radıyallahu Anha) rivayet edilmiştir ki: “Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, sağ elini yemesi, içmesi ve giyinmesi için kullanırdı: sol elini de bunlardan başka şeyler için kulla­nırdı.”[16]
  • Ebû Hüreyre’den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

Elbise giydiğiniz zaman, abdest aldığınız zaman sağlarınızla işe başlayınız.”[17]

Bu konuda çok hadisler vardır; Daha doğrusunu Allah (c.c) bilir.

 

[14] Buhârî. Müslim.

[15] Ebû Dâvud ve başka Sünen sahipleri.

[16] Ebû Dâvud. Beyhakî

[17] Ebû Dlvud ve Tirmİzî, Ebû Hureyre (r.a)’den. lbn-i Mâce. Beyhakî. Bu hadiss hasendir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.