Hamdele

Hamdele > Okunuşu: El-hamdü li'llâh. Anlamı: Allah'a hamdolsun, Allah'a şükür.

Besmele ve hamdele ile başlar Rabbimiz kitabına. “Giriş” ya da “başlangıç” anlamına gelen ve Kur’an’ın ilk sûresi olan Fâtiha’nın, “Elhamdülillâhi Rabbi’l-âlemîn”(Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.) âyetiyle başlaması, önemli işlerin de Allah’a hamd ile başlamasını örnekler bize.

Ebû Hüreyre'nin naklettiğine göre Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

“Allah'a hamd ile başlanılmayan her önemli iş noksandır/bereketsizdir.”

(İM1894 İbn Mâce, Nikâh, 19)


 

Hz. Âişe şöyle demiştir:
“Allah Resûlü (sav), hoşuna giden bir şey gördüğünde, 'Hamdolsun Allah'a ki yararlı şeyler O'nun nimetiyle tamamlanır.' der; hoşuna gitmeyen bir şey gördüğündeyse, 'Her hâlükârda Allah'a hamdolsun.' derdi.”
(İM3803 İbn Mâce, Edeb, 55)

***

Enes'ten nakledildiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur: “Allah'ın verdiği nimet karşısında kulun “Elhamdülillâh” diyerek hamdetmesi, o nimetten daha değerlidir.”
(İM3805 İbn Mâce, Edeb, 55)

***

Enes b. Mâlik'in naklettiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur: “Allah Teâlâ, kulunun bir şey yedikten sonra hamdetmesinden veya bir şey içtikten sonra hamdetmesinden hoşnut olur.”
(M6932 Müslim, Zikir, 89)

***

Ebû Mâlik el-Eş'arî'den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:
“Temizlik imanın yarısıdır. 'Elhamdülillâh' mizanı doldurur. 'Sübhânallâh' ve 'Elhamdülillâh' göklerle yer arasını doldururlar...”
(M534 Müslim, Tahâret, 1)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.