Zülcelalivelikram

Celal (el-Celal)

Yücelik ve şeref sahibi Rab, şanı ve büyüklüğü pek yüce olan, inkârcılara ve zalimlere karşı kahredici, azameti ve ululuğu her şeyi kuşatan.” anlamında Allah’ın esmayıhüsnasından biri.

Kur’an-ı Kerim’de “şeref ve ululuk sahibi” anlamında “Zü’l-Celali ve’l-İkram” biçiminde geçer.

Bazı İslam âlimleri ‘Zü’l-Celali ve’l-İkrâm’ isminin İsmiazam olduğunu söylemişlerdir. “

Göklerde ve yerde var olan her şey yok olup gitmeye mahkûmdur. Yalnız Zü’l-Celali ve’l-İkram olan Rabbin baki kalacaktır.” (Kur’an-ı Kerim 55/26-27)

Zülcelalivelikram

En yüce olan, her türlü nimet, iyilik, cömertlik ve şerefin sahibi.” anlamında Yüce Allah’ın esmayıhüsnasından biri.

“Zülcelalivelikram olan Rabb’inin adı çok yücedir.” (Kur’an-ı Kerim 55/78)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.