Ezandan sonra okunacak dua

  • Enes’den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre demiştir ki, Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

Ezan ile ikamet arasında yapılan dua geri çevrilmez.”

Tirmizî demiştir ki, bu hadîs sahihtir, hasendir. Ancak Tirmizî riva­yetinde, Câmi’inde “Kîtabu’d-Daavat Dualar bölümünde” şu ilâveyi yapmıştır: “(Ashab) dediler ki: (Dua olarak) biz ne söyleyelim? Ey Al­lah’ın Resulü? Peygamber (ş.a.v) şöyle buyurdu: Allah’dan dünya ve ahirette afiyet isteyin. “[1]

  •  Abdullah ibni Amr b. El-As’dan rivayet edildiğine göre, bir adam (Peygambere) şöyle dedi: Ey Allah’ın Resulü, müezzinler (şerefli hizmet­lerinden dolayı) bize üstün bulunuyorlar?
  • Bunun üzerine Resûlüllah Sal­lallahu Aleyhi ve Sellem (ona) şöyle buyurdu:

Müezzinlerin söyledikleri gibi söyle; bitirdiğin zaman da, (Allah’dan) iste, istediğin sana verilir. “[2]

  •  Sehl b. Sa’d (Radıyallahu Anh) dan rivayet edildiğine göre demiştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

“İki duâ vardır ki, bunlar geri çevrilmezler: Ezan zamanında yapılan duâ ve insanların birbirine girdiği şiddetli savaş anında...”[3]

 

[1] Ebû Dâvud. Tirmizî. Nesâî. İbn-i Sünnî.

[2] Ebû Dâvud.

[3] Ebû Dâvud. Sahih bir isnadla.

 

EZAN’IN FAZİLETİ HADİSLER

 

  • Ebû Hüreyre’den (Radıyallahu Ahn) Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

Eğer insanlar, ezanda (ezan okumada) ve ilk safta ne kadar büyük bir fazilet olduğunu bilseler, sonra sıkışıklıktan kura çekmekten başka çare bulamasalar, muhakkak (ön saffı elde etmek için) anılarında kura çeker­lerdi.

  •  Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Resûlüllah Sallallahu Aley­hi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

“Namaz için ezan okunduğu zaman, şeytan ezan sesini işitemeyinceye kadar, geri kaçar.”

  • Muaviye’den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in şöyle buyurduğunu işittim: “Müezzinler, kıyamet gününde insanların boyca en uzun (en şerefli ve baş) olanlarıdır.
  • Ebû Sa’îd El-Hudrî’den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre,

Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’den işittim:

Müezzinin sesinin ulaştığı son hudud içerisinde, onun sesini duyan hiç bir cin, hiç bir insan ve hiç bir (cansız) şey yoktur ki, kıyamet gününde o müzzine şahidlik etmesin.

 Ezanın fazileti hakkındaki hadisler çok­tur.

Ezan okumakla imamlık görevlerinden hangisinin daha faziletli olduğu konusunda alimlerimiz dört görüşle ihtilâf etmişlerdir:

1- Sahih olan, ezanın daha faziletli olduğudur.

2- İmamlık daha faziletlidir.

3- İkisi de fazilette eşittir.

4- Eğer imam, imamlık haklarını yerine getirdiğini ve imamlık hasletleri­ni toplamışsa, imamlık daha faziletlidir, değilse müezzinlik daha faziletlidir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.