Kategori: Akşam ve sabah okunacak dualar ve zikirler

Kim bunların hepsini yapmaya muvaffak kılınırsa, bu onun için Allah’dan bir nimet ve fazilettir; ona müjdeler olsun.

Bunların hepsini başaramayan kimse de, özetlerden dilediği ile yetinsin, bir zikir dahi olsa onu yapsın.

Bu bölüme esas teşkil eden, Kur’anı Kerîmden, yüce Allah’ın şu âye­tidir:

Güneş doğmadan önce ve güneş batmadan önce, Rabbına hamd ede­rek tesbîh et.”[1]

Yine Allah Tealâ buyurdu:

Akşama doğru ve sabahleyin Rabbına hamderek teşbih et“[2]

Yine buyurdu:

Sabahleyin ve akşama doğru, nefsinde yalvararak ve sözü yükseltmeyip alçaltarak Rabbini zikret.”[3]

Yine Allah Tealâ buyurmuştur:

Allah rızâsını dileyerek sabah-akşam Rab’lerine duâ edenleri kovma.“[4]

Yine Allah Tealâ buyuruyor:

(O nur) o camilerde yakılır ki, onların yüce tanınmasını ve içlerinde kendi isminin anılmasını Allah emretmiştir. Bunlarda sabah ve akşam, Allah’ı teşbih ederler. Nice kişiler vardır ki, ne bir ticaret, ne de bir alış­veriş, Allah’ı zikretmekten onları alıkomaz.”[5]

Allah Tealâ yine buyurdu:

Gerçekten biz onun (Davud Aleyhisselâm’ın) emrine dağlan bağlı kıldık da, akşama doğru ve kuşluk vaktinde onunla beraber teşbih ederlerdi.”[6]

 

Akşam Ve Sabah Okunacak Dualar Ve Zikirler

[1] Kur’ân-ı Kerim. Tâhâ Sûresi: 130

[2] Kur’ân-ı Kerim. Gâfir (Mü’min) Sûresi: 55

[3] Kur’ân-ı Kerim, A’raf Sûresi: 205

[4] Kur’ân-ı Kerim, En’am Sûresi: 52.

[5] Kur’ân-ı Kerim, Nûr Süresi: 36.37.

[6] Kur’ân-i Kerim, Sâd Sûresi: 18.