Kategori: Dualar

Dua ve Dualar, Allah ile kul arasında bir vasıta olmadan gerçekleştiği için kulluk makamlarının en önemlisi sayılmıştır.

Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) farklı zaman ve mekânlarda zikir ve dua ile meşgul olduğu gibi hayat meşgalesi içerisinde, neredeyse her bir işten önce ,bazen de sonra o işe mahsus özel dualar da bulunmuş ve bunu inananlara tavsiye etmiştir.

Duada, hem dua edileni tazim hem zikir ve hem de istekte bulunma vardır. Allah’a saygı ve övgü ifade eden zikir sözleri de açıkça olmasa bile zımnen bir mükâfat ve Allah’ın inayetine muhtaç oluşunu kabul etmesidir. Bu yönüne işaret için Peygamber Efendimiz, ‘Dua ibadetin özüdür.’ buyurmuştur. Kur’ân-ı Kerîm iki yüz kadar âyeti doğrudan doğruya dua konusuna ayırmıştır. İki âyette namaz, dua kavramıyla ifade edilmiştir. Namaz anlamında kullanılan ‘salât’ sözcüğünün asıl mânası da duadır. Yine pek çok âyette Allah’a ibadet için dua kökünden türemiş fiiller kullanılmıştır. Bu yönleriyle dua; zikir, tesbih, hamd, senâ, şükür, tövbe (tevbe), istiğfar, istiâze ve benzeri kavramların genel çerçevesini oluşturmaktadır.

Dualar, insanın fikrî ve zihnî gelişimini, duygularını, algılarını, davranışlarını, rûhî ve bedenî sağlığını değiştirebilecek etkilere sahiptir.

Günün her vaktinde okunması mümkün olan dualar, sabah namazından sonra işrak vaktini değerlendirmenin önemini bildiren rivayetler ile bu vakitte okunduğunda daha faide sağlayacağı bilinmektedir.

Kur’ân-ı Kerîm’deki dua âyetleri yanında Peygamberi­miz’e ait dualarla geçmiş peygamberler ve salih selefin yaptığı dua metinlerine ‘me’sûr dualar’ denilmektedir. Müslümanın,  gerek Kur’an hizblerinden bir kısmını, gerekse Kur’an ve hadislerden alınmış bir takım dua metinlerini günün belli saatlerinde okumasına ‘vird’ (çoğulu ‘evrâd’) denilmiştir.

Nafile namaz kılmak, gece ibadeti, farzları cemaatle kılmak, tefekkür, birr (iyilik) ve takvâda yardımlaşmak gibi ibadetler de sürekli hale getirilmesi kaydıyla vird’den sayılmıştır.

Peygamber Efendimiz(Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ’in mübarek dilinden dökülen dualar örnek alınırken kaynak olarak hiç olmazsa Kütüb-i Sitte’den birinde geçmesi esas alınmalıdır.

Muvaffakiyet Allah’tandır…