Yalnız kalan kimsenin okuyacağı dua

Yalnız kalan kimsenin okuyacağı dua Berâ b. Âzib (r.a.) anlatıyor: “Adamın biri Resûlullah’ın (s.a.v.) yanına gelerek yalnızlıktan ve korktuğundan şikâyet etti. Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: -Sana öğreteceğim şu duayı çokça zikret:

Okunuşu:

“Sübhâne’l-meliki’l-kuddûsi Rabbi’l-melâiketi ve’r-rûhi. Cellelte’ssemâvâti ve’l-arda bi’l-izzeti ve’l-ceberûti”

Manası:

Meleklerin ve Cebrail’in Rabbi, mukaddes ve her şeyin sahibi olan Allahım! Seni bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Sen göklere yeri, izzet ve kudretinle yücelttin, büyük kıldın.”

Adam bu sözleri söyledikten sonra kendisinden yalnızlık hissi kayboldu. (İbnü’s-Sünni, Amelü’l-Yevmi ve’l-Leyle, nr. 644.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.