Tehlikeye düşünce okunacak dua

Başa Gelen Ve Gelecek İşler İçin Yapılacak Duâ Ve Zikirler

Hazreti Ali'den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, de­miştir ki, Resûlüllah buyurdu:

"Ey Ali! Bir tehlikeye düştüğün zaman söyleyeceğin bir takım sözleri sana öğreteyim mi? Ben dedim ki:

- Evet; Allah beni sana feda kılsın... Buyurdular:

- Bir tehlikeye düştüğün vakit şunları söyle:

"Bismillâhi'r-rahmâni'rrahîm, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-aîıyyi'l-azîm."(Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla... İbâdetlerde başarı ve kö­tülüklerden korunma ancak yüce ve büyük olan Allah'ın kuvvet ve kud­retiyledir.)

Bu sözler sebebiyle Allah Teâlâ, dilediği belâ çeşitlerini uzak­laştırır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir