Tahiyyat Duası

Tahiyyat Duası Namazın ikinci ve son rekâtlarında okunması gereken bir dua, teşehhüt.

Ettehiyyatü Duası olarakta bilinir.

Hz. Peygamber müminlere tahiyyat duasını Kur’an-ı Kerim’den bir ayet öğretir gibi öğretmiştir.

Bu dua, Miraç Gecesi’nde Hz. Muhammed’in Allah’ı selamlamasını ve Allah’ın ona verdiği cevabı içerir.

Tahiyyat duasının okunuşu şöyledir:

“Et-tahiyyatü lillâhi ve’s-salevâtü ve’t-tayyibâtü, es-selâmü aleyke eyyuhe’n-nebiyyu ve rahmetullâhi ve berakâtüh, es-selâmu aleynâ ve alâ ibâdillâhissalihîn. Eşhedü en lâ ilahe illallah ve eşhedu enne Muhammeden abdühû ve resûlüh.”

Tahiyyat duasının anlamı şöyledir:

“Bütün dualar, övgüler, mali ve bedenî ibadetler, mülk ve ululuk Allah’a mahsustur. Ey Peygamber! Selam, Allah’ın rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Selam ve esenlik bizim ve Allah’ın salih kullarının üzerine de olsun. Ben şehadet ederim ki Allah’tan başka hiç- bir ilah yoktur. Yine ben şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir.”

ettehiyyatü duası
ettehiyyatü duası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.