Sekine Duası

sekine duasının fazileti, sekine duasının okunuşu, sekine duası nasıl yapılır, sekine duası arapça okunuşu

 

6 isimi azam ve 19 ayetten oluşan Sekine'yi  Sekineyi hangi niyetle okumalıyız ?

Sekineye dair Sikke-i Tasdik-i Gaybi mecmuasında geçen yerler şöyledir:

"Yani kim inayet-i İlahiyeye mazhar ise, hazreti Cebrail'in tabiriyle bu sekine-i kudsiye olan ism-i azamı Cenabı Hak ona hediye eder.Onunla o zamanın şer ve fitnelerinden kurtarır."

"O zamana yetişen ve alimlerden olan insan! Cenabı Hak'tan o fitnenin şerrinden muhafaza için sana ders verdiğim ismi azamla dua et."

" Kim inayete mazhar ise o ahir zamanın fitnelerinden bu altı ismi verdiğim ders tarzında vird edenler mahfuz kalır."


 

“Sekine” hakkında Kur’an-ı Kerimde geçen; “Mü'minlerin kalplerine, imanlarına iman katıp-arttırsınlar diye, Sekine(güven duygusu ve huzur) indiren O'dur.” (Fetih Suresi, 4) Ayetin tefsirinde Elmalı Hamdi Yazır; Hz. Ali'nin “Sekine” ile neyi kast ettiğini şöyle açıklamaktadır:

"Sekîne müminin kalbine sakin olup onu güvenli kılan melektir." “Sekine” ifadesini pek çok Hadis-i Şerifte de görmek mümkündür : Bir zat Kehf suresini okuyordu. Yanında da iki uzun iple bağlı olan atı duruyordu. Derken etrafını bir bulut kapladı. Ve bu bulut ona yaklaşmaya başladı. At da bu durumdan huysuzlanmaya, ürkmeye koyuldu. Sabah olunca adam Resulullah (sav)'a gelip vak'ayı anlattı. Hz. Peygamber (sav) ona şu açıklamada bulundu: "Bu sekine idi, Kur'an için inmişti" Buhari, Fedailu'l-Kur'an 11; Müslim, Müsafirin 240, 241, (795); Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 6, 2887


Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir grup, Kitabullah'ı okuyup ondan ders almak üzere Allah'ın evlerinden birinde bir araya gelecek olsalar, mutlaka üzerlerine sekine iner ve onları Allah'ın rahmeti bürür. Melekler de kanatlarıyla sararlar. Allah, onları, yanında bulunan yüce cemaatte anar."Ebu Davud, Salat 349, 1455


Ben şehadet ederim ki Ebu Hüreyre ve Ebu Said (ra) Resulullah (sav)'ın şöyle söylediğine şehadet ettiler: "Bir cemaat oturup Allah'ı zikrederse, mutlaka melekler etraflarını sarar, Allah'ın rahmeti onları bürür, üstlerine sekine iner ve Allah onları yanında bulunan (büyük melek)lere anar."Müslim, Zikr 39, (2700); Tirmizi, Da'avat 7, (3375)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.