Kötülüklerden Korunma Duaları

Kötülüklerden Korunma Duası Arapça 1

Eûzü Besmeleden sonra: َ

Kötülüklerden korunma duası

Bismillâhi’llezî lâ yedurru maasmihî şey’ün fi’l-ardı ve lâ fi’s-semâi ve hüve’s-semî’ul-alîm.

Üç kere okunması şâyân-ı tavsiyedir.

Kötülüklerden Korunma Duası 1 Türkçe Anlamı:

“İsmiyle yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar vermediği Allah adıyla başlarım. O hakkıyla işiten ve kemaliyle bilendir”

demektir.


 

Kötülüklerden Korunma Duası Arapça 2

Kötülüklerden korunma duası

Allâhümme ente rabbî lâ ilâhe illâ ente, aleyke tevekkeltü ve ente rabb’ül-arş’il-azîm, mâşâllâhü kâne ve mâ lem yeşe’ lem yekün, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh’il-Aliyy’il-Azîm.

Kötülüklerden Korunma Duası 2 Türkçe Anlamı:

“Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Sana dayandım. Sen yüce Arşın Rabbisin. Allah’ın dilediği olur. Dilemediği olmaz. Güç ve kuvvet ancak yüce olan Allah sayesindedir”

demektir.


Kötülüklerden Korunma Duası Arapça 3

Kötülüklerden korunma duası

Allahümme innî e’ûzü bike min şerri nefsî ve min şerri külli dâbbetin, ente Âhızün bi nâsiyetihâ, inne Rabbî alâ sırâtın müstekîm, a’lemü ennallâhe alâ külli şey’in kadîr, ve ennellâhe kad ehâta bi külli şey’in ılmâ.

Kötülüklerden Korunma Duası 3 Türkçe Anlamı:

“Allah’ım! Nefsimin şerrinden, emrin altında olan bütün canlıların şerrinden sana sığınırım. Benim Rabbim dosdoğru bir yol üzeredir. Bilirim ki Allah her şeye kadirdir. Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır”

demektir.Eûzü Besmeleden sonra yedi kere okunmalıdır


 

Kötülüklerden Korunma Duası Arapça 4

Kötülüklerden korunma duası

Hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hû, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabb’ül-arş’il-azîm

Kötülüklerden Korunma Duası 4 Türkçe Anlamı:

“Allah bana kâfidir, ondan başka ilâh yoktur. Ben ona tevekkül ettim. O yüce Arşın Rabbi’dir”

demektir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.