Kişi sevdiğini gördüğü zaman okuyacağı dua

Kişi sevdiğini gördüğü zaman okuyacağı dua Hz. Âişe’nin (r.anh) anlattığına göre, Resûlullah (s.a.v.) hoşa giden bir şey gördüğünde,

Okunuşu:

“el-Hamdü lillâhi’l-lezî bini’metihî tetimmu’s-sâlihât”

Manası: “

O Allah’a hamdolsun ki, O’nun verdiği nimetlerle güzel işler tamam ermektedir, derdi. Hoşa gitmeyen bir şey gördüğünde de, Okunuşu: “el-Hamdü lillâhi ‘alâ külli hâl” Manası: “Her türlü durum için Allah Teâlâ’ya hamdolsun,

derdi.” (İbn Mâce, Sünen, nr. 3803; Hâkim, el-Müstedrek, 1/499.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.