Hacet Duası

“Kimin Allah’a veya insanlardan birine bir ihtiyacı olursa, güzelce abdest alsın, iki rekât hacet namazı kılsın, hacet duasını okusun sonra da dünya ve ahiretle ilgili dileğini Allah’tan istesin.” (Hadis)

Hacet Namazı nasıl ve ne zaman kılınır?

Dünyevi ve uhrevi bir dileği bulunan kimse evvela güzelce bir abdest alır.

Yatsı namazından sonra iki, bir rivayete göre dört rek'at, diğer bir rivayete görede on iki rek'at namaz kılar.

Daha sonra Allahu Teala'ya senada, Resulüne salatü selamda bulunur.

Bundan sonra hacet duasını okuyup isteğinin olmasını Cenab-ı Allah'tan di­ler.


Hacet Duası

Allahümme yâ mütefettih’el-ebvâb yâ müsebbib’elesbâb, yâ mukalib’el-kulûbi ve’l-ebsâr, yâ delîl’elmütehayyirîn, ya gıyâs’el-müsteğîsîn, tevekkeltü aleyke yâ Rabbi ve fevvedtü emrî ileyke yâ Rabbi, velâ havle ve lâ kuvvete illa billâh’ilaliyy’il-Azîm, ve sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihî ecma’în’et-tayyibîn.

Anlamı :

“Ey kapıları açan, sebepleri yaradan, kalpleri ve gözleri çeviren, şaşkınlara yol gösteren, dara düşenlerin imdadına yetişen Allah’ım! Sana güvendim ya Rabbim! İşimi sana havale ettim ya Rabbim. Güç ve kuvvet ancak yüce Allah sayesindedir. Allah, tertemiz olan efendimiz Muhammed (S.A.S.)’e ehl-i beytine ve ashabına rahmet etsin”

demektir.


Ayrıca, Allahü Teala'nın en güzel isimlerin olan- اَلْبَاطِنُ       : El-Bâtın: (Aklın tasvvurundan ve idrakinden gizlidir.) esmaül hüsnası da zikredilir.
“İsteklerin kabulü için namazdan sonra: “Huvel evvelu vel ahiri ve zahiri vel batınu ve hüve bi külli şey’in alîm” ayeti  de okunabilir.

ALLAHÜ TEALA TÜM HACETLERİNİZİ KABUL EDER İNŞALLAH.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.