Dünya ve ahiret üzüntülerini gidermek için dua

Dünya ve ahiret üzüntülerini gidermek için dua Ebû’d-Derdâ’nın (r.a.) rivayet ettiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Herkim, her gün, sabah kalktığında ve akşama erdiğinde, yedi defa,

Okunuşu:

“Hasbiya’l-lâhu lâ ilâhe illâ hüve, ‘aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbü’l-arşi’lazim.”

Manası:

“Allah bana yeter! O’ndan başka ilâh yoktur. Ben ona tevekkül ettim. Allah büyük Arş’ın Rabbidir,

derse, Allah Teâlâ onun hem dinine hem de dünyasına yeter.”

(Ebû Dâvûd, Sünen, nr. 5081; İbnü’s-Sünni, Amelü’l-Yevmi ve’l-Leyle, nr. 70.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.